Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2021/2022 na następujące kierunki:

TECHNIKUM:

technik informatyk,

technik logistyk,

technik elektryk,

technik usług gastronomicznych,

technik teleinformatyk,

technik usług fryzjerskich,

technik ekonomista

BRANŻOWA SZKOŁA I st.:

Kształcimy m.in. w zawodach: elektryk, elektronik, sprzedawca, fryzjer, kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, magazynier logistyk, ślusarz, kucharz, cukiernik i wielu innych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla dorosłych:

klasa ogólna (8 semestrów)

SZKOŁA POLICEALNA

technik bezpieczeństwa i higieny pracy (3 semestry)