W piątek, 28 lutego 2021 r., w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach odbyło się spotkanie robocze, na którym omówiono potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia przyszłych pracowników branży budowlanej.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele świętochłowickich przedsiębiorstw związanych z budownictwem: KENPOL, PPU PEWIMA, PROFI-INSTAL, PBM PERFEKT.

Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Panem Danielem Begerem Prezydentem Miasta Świętochłowice, Panią Joanną Cisek-Dąbrowską Dyrektorem Centrum Kadr w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Panią Ewą Forystek-Zabojszcz Przewodniczącą Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Świętochłowice. 

W spotkaniu uczestniczyli również Pan Adam Trzebińczyk Wiceprezydent Miasta Świętochłowice, Pani Dorota Leszczyńska Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach oraz Elżbieta Wieszała Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach.

W ramach spotkania omówiono oczekiwania pracodawców dotyczące kształcenia uczniów w zawodach budowlanych oraz możliwości nawiązania ścisłej współpracy mającej na celu wypuszczanie na rynek pracy pracowników, wyposażonych w wiedzę i umiejętności zawodowe, w odpowiedzi na zapotrzebowania składane przez lokalne firmy.