W sobotę odbyły się kolejne zajęcia z grupowego doradztwa zawodowego realizowane w ramach projektu "Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół".

Cykl składa się z 6 spotkań czterogodzinnych podczas, których uczniowie poznają swoje możliwości, uczą się pisać dokumenty aplikacyjne (np Europass CV), poznają wymagania stawiane przez pracodawców.

Równolegle uczniowie spotykają się z doradcą zawodowym. Podczas spotkań rozmawiają o swoich planach edukacyjnych i zawodowych.

IMG_20210612_102938642.jpgIMG_20210612_102916088.jpgIMG_20210612_102825354.jpg

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie coraz bliżej.

Dla przypomnienia. Egzamin składa się z dwóch części. W części teoretycznej uczniowie przystępują do testu składającego się z 40 pytań, a w części praktycznej wykonują zadanie zawodowe.

Od 21 maja 2021 roku nasi uczniowie kształcący się w zawodzie elektryk mają możliwość powtórzyć wiadomości oraz przećwiczyć zadania zawodowe biorąc udział w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminu.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i odbywać się będą aż do egzaminów.

Zajęcia odbywają się w ramach realizowanego przez szkołę projektu "Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

IMG_20210526_141040827.jpgIMG_20210528_090053194.jpgIMG_20210526_140922577.jpgIMG_20210526_140909342.jpgIMG_20210526_141036844.jpgIMG_20210526_141019517.jpg

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie i uczennice kształcący się w następujących zawodach:

 1. Technikum:
   • technik informatyk
   • technik ekonomista
   • technik logistyk,
 1. Branżowej Szkoły I stopnia:
  • kucharz
  • sprzedawca
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • kierowca-mechanik
  • fryzjer
  • elektryk
  • elektronik
  • cukiernik
  • magazynier-logistyk.

W projekcie mogą brać udział uczniowie klas pierwszych.

Wniosek rekrutacyjny oraz oświadczenie uczestnika można pobrać w sekretariacie lub ze strony szkoły. Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie do 9 grudnia 2020 r.

Regulamin projektu

Wniosek rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika

W ramach projektu uczestnicy mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe potwierdzone certyfikatami, wziąć udział w płatnych stażach zawodowych.

Projekt: "Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół"

Cel projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych u 50 uczniów i 11 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych, 16 uczniów i 2 nauczycieli Zespołu Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach oraz podniesienie jakości kształcenia w placówkach.

Beneficjent: Świętochłowice - Miasto na prawach powiatu

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 - 31.10.2022.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Wartość projektu: 840 158,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 714 134,93 zł

Zakres planowanych działań w ramach realizowanego projektu:

 • doradztwo edukacyjno-zawodowe - 66 uczniów;
 • szkolenia zawodowe i pożądane na rynku pracy - 66 uczniów;
 • staże zawodowe - 41 uczniów;
 • nabycia/podniesienia kompetencji kluczowych - 66 uczniów;
 • rozwój współpracy z pracodawcami i uczelniami wyższymi;
 • otwarcie kierunków kształcenia adekwatnych do potrzeb rynku pracy;
 • doposażenie 9 pracowni kształcenia zawodowego w pomoce dydaktyczne;
 • podniesienie/uzupełnienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych - 13 nauczycieli;
 • staże nauczycieli w firmach - 3 nauczycieli;
 • uzupełnienie kwalifikacji przez instruktorów praktycznej nauki zawodu - 7 osób.

 

Zakładane efekty:

 • nabycie nowych lub poszerzenie umiejętności zawodowych przez uczniów - 55 uczniów;
 • udział uczniów w stażach zawodowych u pracodawcy - 41 uczniów;
 • nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych - 55 uczniów;
 • nabycie kwalifikacji lub kompetencji przez nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu - 17 osób;
 • udział nauczycieli kształcenia zawodowego w stażach zawodowych u pracodawcy - 3 nauczycieli;
 • doposażenie szkoły w sprzęt i materiały dydaktyczne - 3 szkoły;