Technik teleinformatyk to nowoczesny zawód łączący dwie dziedziny nauk technicznych – informatykę i telekomunikację. Teleinformatyka zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi przesyłania informacji, narzędziami sterowania oraz kontroli przepływu danych. Teleinformatyk, to jeden z najpopularniejszych zawodów, a specjaliści tej dziedziny są szeroko poszukiwani na rynku pracy w kraju i za granicą. Ogólnie wiadomo, że rozwój współczesnego świata oparty jest na informacji. Aby informacja mogła być sprawnie dystrybuowana, potrzebne są sieci, które zapewnią sprawne i bezpieczne połączenia pomiędzy urządzeniami służącymi do jej wymiany. Takie wymogi spowodowały ukształtowanie się teleinformatyki i ogromne zapotrzebowanie na wyszkolonych specjalistów sprawnie poruszających się w następujących zagadnieniach: sieci lokalne i sieci rozległe, sieci przewodowe, sieci światłowodowe, sieci bezprzewodowe, sieciowe systemy operacyjne, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych.

W trakcie nauki zdobędziesz wykształcenie i zawód teleinformatyka, a wiedzę będziesz mógł praktyczne wykorzystać na runku pracy. Już teraz możesz rozpocząć swoją karierę zawodowa od zdobywania umiejętności na temat nowoczesnych technologii służących do tworzenia i obsługi sieci teleinformatycznych, sieci telewizji kablowych i sieci komórkowych.

Program nauczania dla zawodu teleinformatyk gwarantuje możliwość zdobycia następujących kwalifikacji zawodowych:

INF. 07 Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi:

 1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej - (montaż okablowania, urządzeń sieciowych, pomiary sieci)
 2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych - (instalacja, konfiguracja i konserwacja urządzeń)
 3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi - (usługi serwerowe, centralne zarządzanie użytkownikami, udostępnianie zasobów)
 4. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych - (osprzęt światłowodowy, montaż i testowanie okablowania, montaż instalacji antenowych)
 5. Instalowanie i eksploatowanie sieci komutacyjnych - (montaż, demontaż i konfiguracja urządzeń sieci telefonicznych PTSN, ATM)
 6. Administrowanie sieciami teleinformatycznymi - (konfiguracja sieci VoIP, LAN, konfiguracja routerów, zarządzanie sieciami rozległymi).

INF.08 Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

 1. Uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych - (instalacja, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania, diagnostyka sprzętu komputerowego)
 2. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych - (przetworniki A/C i C/A, konfiguracja i instalacja modemów, terminali, pomiary parametrów sieci)
 3. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń abonenckich sieci komutacyjnych - (instalacja i konfiguracja urządzeń telefonicznych, ISDN i DSL, lokalizacja i usuwanie uszkodzeń)

Nasza Szkoła wyposażona jest w niezbędne pracownie komputerowe, pracownię teleinformatyczną oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, co gwarantuje, że absolwent będzie dobrze przygotowany zarówno do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, jak i do przyszłej pracy.

Możliwość zatrudnienia

Technik teleinformatyk może uzyskać zatrudnienie w:

 • w firmach telekomunikacyjnych dostarczających usługi komunikacyjne (telefon, internet, TV, VOD itp) we wszystkich przedsiębiorstwach o rozbudowanej infrastrukturze teleinformatycznej;
 • firmach handlowych zajmujących się montażem i sprzedażą komputerów; firmach serwisujących telefony komórkowe;
 • jednostkach administracji państwowej wykorzystujących własne zasoby teleinformatyczne;
 • firmach świadczących usługi teleinformatyczne na rzecz innych podmiotów;
 • wszelkich jednostkach wymagających zatrudnienia administratorów infrastruktury teleinformatycznej; firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań sieciowych i telekomunikacyjnych.

Możliwości dalszego kształcenia Absolwent klasy o profilu teleinformatycznym, po zdanym egzaminie maturalnym może kontynuować edukację na wielu kierunkach studiów o profilach elektronicznych, informatycznych i teleinformatycznych.

IMG_20200512_084107972.jpgIMG_20200628_202618014.jpgIMG_20200512_083833893.jpgIMG_20210609_113135581.jpgIMG_20210609_113509385.jpgIMG_20200512_083944490.jpg