Technik żywienia i usług gastronomicznych jest nowym i bardzo atrakcyjnym zawodem na  rynku pracy. W ostatnich latach wzrasta liczba punktów gastronomicznych, a liczba klientów, którzy deklarują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy je odwiedzili ciągle rośnie. Z deklaracji konsumentów wynika, iż wychodzenie z przyjaciółmi jest nadal najczęstszym powodem do odwiedzania punktów gastronomicznych. Jednak równie często konsumenci odwiedzają je spontanicznie, bez szczególnej okazji i wizyty takie stają się coraz bardziej popularne.
Oznacza to, że kolejne lata będą przynosić powstawanie nowych restauracji, kawiarni, barów, hoteli, pensjonatów czy sieci lokali szybkiej obsługi. Wszystkie te miejsca, to obszary pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych.

Uczniowie będący na tym kierunku uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, układać diety,  umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

Absolwent jest przygotowany do:

 • sporządzania potraw i napojów - posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza,
 • wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług
 • posługuje się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych
 • planuje i ocenia jadłospisy
 • oblicza wartość odżywczą i energetyczną posiłków
 • układa menu codzienne i okolicznościowe
 • korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu
 • przedstawia ofertę usług gastronomicznych

Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu, poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal konsumpcyjnych.

Perspektywa edukacyjna: szkoła policealna, kursy (kurs obsługi kelnerskiej, kurs barmański, kurs baristy, kurs carvingu, kurs dekoracji ciast i tortów), studia kierunkowe.

Perspektywa zawodowa:

Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować jako:

 • szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych
 • kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych
 • menager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych
 • manager zakładu gastronomicznego
 • organizator imprez okolicznościowych
 • mistrz sztuki kulinarnej
 • pracownik firmy cateringowej
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia
 • organizator usług cateringowych
 • pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej
 • prowadzić własną działalność