Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Projektuje i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi. Tworzy i administruje stronami internetowymi i bazami danych.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
 2. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych:
   • przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
   • użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
   • naprawa komputera osobistego
 2. Projektowanie i  zarządzanie lokalnymi sieciami komputerowymi:
  • planowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych
  • konfigurowanie urządzeń sieciowych
  • administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
 3. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami:
  • tworzenie baz danych i administrowanie bazami
  • tworzenie aplikacji internetowych
  • administrowanie witrynami internetowymi

Zadania zawodowe realizowane w trakcie kształcenia:

 • dobór komponentów i konfigurowanie systemów komputerowych;
 • stosowanie oprogramowania użytkowego do realizacji określonych zadań;
 • wdrażanie zabezpieczeń sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego;
 • posługiwanie się zasadami zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy;
 • diagnozowanie i konfigurowanie sieciowych urządzeń komunikacyjnych;
 • instalowanie i aktualizowanie systemów operacyjnych i aplikacji;
 • analizowanie dokumentacji technicznej informatycznych systemów komputerowych;
 • podłączanie i konfigurowanie urządzeń techniki komputerowej;
 • lokalizowanie oraz usuwanie usterek systemu operacyjnego i aplikacji;
 • przeprowadzanie kompletnej diagnostyki konfiguracji i działania hostów sieciowych;
 • wykonywanie projektu sieci lokalnej, dobieranie elementów sieci strukturalnej;
 • dobieranie urządzeń i oprogramowania sieciowego;
 • sporządzanie kosztorysów projektowanej sieci;
 • instalowanie i konfigurowanie sieciowych systemów operacyjnych;
 • konfigurowanie i zarządzanie usługami sieciowymi, projektowanie struktury adresów w sieci;
 • tworzenie podziału sieci na podsieci wirtualne, wykonywanie pomiarów i testów sieci logicznej;
 • tworzenie stron internetowych za pomocą hipertekstowych języków znaczników;
 • tworzenie kaskadowych arkuszy stylów;
 • posługiwanie się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;
 • instalowanie systemów baz danych i systemów zarządzania bazami danych;
 • modyfikowanie i rozbudowa struktury istniejących baz danych;
 • stosowanie instrukcji, funkcji, procedur, obiektów i metod wybranych języków programowania;
 • tworzenie własnych funkcji, procedur, obiektów i metod obiektowych języków programowania;
 • wykorzystanie języków programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera;
 • stosowanie skryptów wykonywanych po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;

Zawód technik informatyk charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale wszędzie tam, gdzie wprowadzana jest informatyzacja. Na informatyków czeka wiele ciekawych ofert pracy. Niemal każda firma czy instytucja państwowa zatrudnia informatyków, odpowiedzialnych za prawidłowe działanie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych.

Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to:

 • administrator sieci,
 • grafik komputerowy,
 • informatyk wsparcia użytkowników,
 • konsultant/wdrożeniowiec IT,
 • pozycjoner stron internetowych,
 • konsultant help desk,
 • serwisant sprzętu komputerowego,
 • tester oprogramowania komputerowego,
 • webmaster,
 • programista.

Absolwent technikum w zawodzie technik informatyk może w dalszym ciągu rozwijać swoje pasje i zainteresowania kontynuując naukę na wyższych studiach informatycznych, a w perspektywie podjąć ciekawą i satysfakcjonującą pracę. Idealny kandydat powinien mieć zapał do nauki i kontakt z nowinkami technicznymi, ponieważ w informatyce wszystko bardzo szybko się zmienia. Jeśli interesują Cię komputery, programowanie, aplikacje internetowe, tworzenie stron WWW oraz administrowanie sieciami to jest zawód dla Ciebie! Jeśli interesujesz się techniką, fascynują Ciebie nowe technologie, to informatyka jest tą dziedziną, którą powinieneś zgłębić.