Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach ogłosił konkurs ofert na realizację zadania Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 18 osób.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie nr: ZSTiZ.26.1-RZU.2021

Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych

41-600 Świętochłowice, ul. gen. Wł. Sikorskiego 9

ogłasza

konkurs ofert na realizację zadania:

Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 18 uczniów

Termin realizacji zadania:  od dnia zawarcia umowy do 31.08.2022 r.

Tryb postępowania: Zamówienie poza ustawą Prawo zamówień publicznych

Termin złożenia ofert: 15 kwietnia 2021 r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 15 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00

Miejsce złożenia ofert: Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych, 41-600 Świętochłowice, ul. gen. Wł. Sikorskiego 9 (sekretariat)]

Kontakt w sprawie konkursu ofert: tel.  605 070 330

Kryterium oceny ofert:

Komisja dokona wyboru wykonawcy na podstawie indywidualnej oceny ofert z zastrzeżeniem art. 44 ust. 3 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

Uwagi dodatkowe:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania niezwłocznie, które wpłynęły nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zaleca, aby oferta była spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 kwiecień 2021 19:23 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 01 kwiecień 2021 19:25 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 kwiecień 2021 19:31 Administrator