Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach ogłosił konkurs ofert na realizację zadania Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni elektrycznej i elektronicznej

Termin składania ofert upływa w dniu 25 czerwca 2021 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach ogłosił konkurs ofert na realizację zadania zakup i dostawa 10 zestawów komputerowych All-in-one z klawiaturą i myszką

Termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca 2021 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach ogłosił konkurs ofert na realizację zadania Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 18 osób.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 kwietnia 2021 r.