31 sierpnia 2021 r. w Sali Kominkowej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach podpisano umowy patronackie pomiędzy szkołami Zespołem Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra Zespołem Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach a firmami PROFI – INSTAL HOMES Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym PERFECT ze Świętochłowic. 

Celem umowy jest pozyskiwanie młodzieży na potrzeby kształcenia branżowego w zawodach branży budowlanej takich jak: murarz-tynkarz, malarz, cieśla, dekarz, malarz, betoniarz-zbrojarz, pracownik robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, elektromonter, monter izolacji budowlanych, monter konstrukcji budowlanych, ślusarz, elektromechanik, monter sieci i instalacji sanitarnych

W ramach umowy będą:

  • Opracowywane plany i programy nauczania oraz programy praktyk zawodowych dla zawodów objętych patronatem.
  • Pomoc przy realizacji procesu dokształcania nauczycieli zawodu.
  • Organizowane nieodpłatne praktyki zawodowe dla uczniów kształcących się w zawodach objętych niniejszym patronatem.
  • Organizowane zajęcia szkoleniowo – dydaktyczne dla uczniów ZSTiZ, ZEW oraz uczniów klas ósmych świętochłowickich szkół podstawowych.
  • Prowadzone akcje promocyjno-informacyjne dla potrzeb procesu rekrutacji do szkół ZSTiZ oraz ZEW.

Firmę PROFI – INSTAL HOMES Sp. z o.o. w Świętochłowicach reprezentował Pan Ireneusz Graca - Prezes Zarządu.

Firmę Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe PERFECT w Świętochłowicach reprezentowali Mirosław Serkies - Właściciel PBM PERFEKT i Grzegorz Serkies PBM PERFEKT

Umowa została podpisana w obecności:

Pana Daniela Begera - Prezydenta Miasta Świętochłowice

Pana dr Janusza Michałka - Prezesa KSSE S.A.

Pani Ewy Forystek-Zabojszcz - Przewodniczącej Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Świętochłowice