W klasach drugich i trzecich jest kontynuacja podręczników (przedmiot, wydawnictwo).

Uczniowie po gimnazjum kupują książki dla absolwentów gimnazjów.