Po ukończeniu szkoły technik informatyk będzie umiał naprawić komputer, wymienić jego podzespoły, zainstalować oprogramowanie potrzebne do pracy, wykonać archiwizację danych a nawet odzyskać utracone dane.

Dodatkowo będzie potrafił zaplanować i wykonać lokalną sieć komputerową, skonfigurować urządzenia sieciowe, skonfigurować ustawienia serwera.

Technik informatyk potrafi również projektować i wykonywać grafikę komputerową statyczną i dynamiczną.

W zakresie programowania posługuje się takimi programami jak C++, Python. JavaScript, PHP. Te dwa ostatnie wykorzystuje do programowania stron internetowych.

W ramach rozszerzenia programu nauczania informatyk kończący naszą szkołę będzie potrafił programować urządzenia mobilne i zarządzać nimi. W ramach dodatkowych zajęć uczy się programowania robotów LEGO MINDSTORM.

Nasi uczniowie biorą udział w projektach unijnych, gdzie na dodatkowych zajęciach poszerzają swoją wiedzę i umiejętności. Dodatkowo biorą udział w płatnych stażach zawodowych lub praktykach zagranicznych.